Montserrat

Montserrat

15 de desembre de 2021

Reestructuració provisional de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques

President: Joan Isern López
Vicepresident: Miquel Estruch Serra
Secretari: Ernest García García
Vicesecretari: Jordi Quintana Compte
Tresorer: Josep Ferrer Serra
Cap de jurats:  Antonio Moreno
Vocals: Joan B. Beltran, Albert Torres, Roger Callao, Pere Martí, 
Enric Tena, Julio Reboiro i Fulgencio Cutillas.

En la reunió ordinària del dia 11 de desembre de 2021, es va decidir incloure a la Junta Directiva de la Federació Catalana al senyor Fulgencio Cutillas. 
En la pròxima Assemblea General Ordinaria que es faci, s'hauran de ratificar les noves altes i les baixes de la Junta Directiva.