Montserrat

Montserrat

24 de desembre de 2021

La Federació Catalana edita un Tu Sello panoràmic per commemorar els seus 50 anys

El Servei Filatèlic de Correos ha autoritzat aquest mini plec de 15 segells 
panoràmics de Tarifa A