Montserrat

Montserrat

3 de juny de 2012

XIX Exposició filatèlica i IV de Col·leccionisme a Alaior (Menorca)

Agraim al Grup Filatèlic i Numismàtic d'Alaior la seva atenció amb aquesta Federació per la tramesa de tot aquest material (invitació + butlletí)