La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

31 de maig del 2012

Nova Junta de la Federació Balear de Societats Filatèliques


El dissabte dia 19 de maig a les 11:30 hores, va tenir lloc en la seu del Grup Filatèlic d’Alaior la reunió anual de la FEBASOFI. Es va renovar la junta rectora, de forma que va quedar, com s’indica:
President Honorari: Joan Estelrich Maimó.
President: Agustín Sainz Romero.
Vicepresident per Mallorca: Eduard Perales Morillas.
Vicepresident per Menorca: Cosme Sans Mercadal.
Vicepresident per Eivissa-Formentera: Alfredo Riera Vich.
Tresorer: Bartolomé Cerdá Muntaner.
Secretari: Andreu Carles López Seguí.
Vicesecretari: Manolo Mota Romero.
Vocal de Joventut: Juan Gabriel Barceló Matas.
Vocal de Noves Tecnologíes: Francisco Morro Martí.