La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

8 de juny del 2012

La història de Sant Feliu de Llobregat en els segells de correus

Amics, amigues,

La col·lecció de segells personalitzats de Sant Feliu de Llobregat segueix augmentant; el dia 6 de juny, a les 18 hores, va tenir lloc a la seu social del Cercle, la presentació oficial de l’11è segell: “Anvers del bitllet de 2 ptes. de l’any 1937, emès pel Consell Municipal de Roses de Llobregat”

L’èxit va ser total, i ja se està estudiant la possibilitat de realitzar pròximament dos segells (o tres) més amb la imatge dels dos bitllets que resten, i que van circular durant la Guerra Civil espanyola.

La història de Sant Feliu de Llobregat en els segells de correus; una col·lecció irrepetible. Per mitjà dels segells podreu conèixer la nostra ciutat (parcs, jardins, edificis emblemàtics, personatges, festes populars, etc.)
Aboneu-vos a aquesta col·lecció per només 2 euros (cada exemplar, de moment). Vegeu els nostres segells a: http://cerclecatcol.blogspot.com
.................................................................................
Amigos/as,
La colección de sellos personalizados de Sant Feliu de Llobregat sigue aumentando; el dia 6 de junio, a las 18 horas, tuvo lugar en la sede social del Cercle, la presentación oficial del 11º sello: “Anverso del billete de 2 ptas. del año 1937, emitido por el Consell Municipal de Roses de Llobregat”.

El éxito fue total, y ya se está estudiando la posibilidad de realizar próximamente dos sellos (o tres) más con la imagen de los dos billetes que faltan y que circularon durante la Guerra Civil española.

La historia de Sant Feliu de Llobregat en los sellos de correos; una colección irrepetible. Por medio de los sellos podréis conocer nuestra ciudad (parques, jardines, edificios emblemáticos, personajes, fiestas populares, etc.)
Abonaros a esta colección por sólo 2 euros (cada ejemplar, de momento). Ved nuestros sellos en: http://cerclecatcol.blogspot.com
**
(Dades facilitades per Pere Martí del Cercle Català de Col·leccionisme)