La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

18 de juliol del 2011

A l'agost, del 22 al 25, exposició filatèlica EXPOTOR (Tordera)

EXPOTOR 2011
DEL 22 AL 25 D'AGOST
BIBLIOTECA POPULAR (C/ Joan Maragall, 6)
ORGANITZACIÓ: CLUB FILATÈLIC TORDERA