Montserrat

Montserrat

10 de maig de 2011

Blai Guarné, "fitxat" per Revista de Filatelia (RF)

Des del mes d'abril de 2011, el publicista filatèlic Blai Guarné i Serra, és el responsable de redactar la "Crónica de Cataluña", de la prestigiosa "Revista de Filatelia" (RF) editada per la firma Edifil, SA. Blai Guarné substitueix en Josep Montaner (Renat) -que durant molt anys s'en va fer càrrec d'aquesta secció-, a qui agraïm la seva tasca divulgadora, i a l'amic Guarné, molta sort en aquesta nova etapa.

Desde el mes de abril de 2011, el publicista filatélico Blai Guarné i Serra, es el responsable de redactar la "Crónica de Cataluña", de la prestigiosa "Revista de Filatelia" (RF) editada por la firma Edifil, SA. Blai Guarné sustituye a Josep Montaner (Renat) -que durante muchos años se ha hecho cargo de esta sección-, a quien agradecemos la tarea que ha realizado, y al amigo Guarné, mucha suerte en esta nueva etapa.