Montserrat

Montserrat

10 de maig de 2011

Acta de l'Assemblea Extraordinària Electoral celebrada el 2 d'abril de 2011

Societats Assistents:
CF. Tordera (president); PF Vilanova i la Geltrú (president); CF Sallent (president); CFN Molins de Rei (president); CF Manresa (secretari gral); CF de Mataró (president); SCF Lope de Vega (president); Sofigi(secretari gral).

Societats Representades:
SF la Barretina Malgrat de Mar; CF Blanes; CF Arenys; SF Institut d’Estudis Penedesencs; LAF; Club Filatèlic de Reus; Cercle Català de Col·leccionisme; St. Martí de Provençals; CF Lleida; Secció fil. CE Banyoles; CF Tortosa; CFN Ripoll; CFN Sta Coloma Gramenet; Fnusgab

3 societats s’excusen: Torroella de Montgrí, Sofinuta, SE Filatèlia Polar, per carta a secretaria

Ordre del dia: Segons es recull a la convocatòria

Nota Prèvia:
"A la ciutat de Barcelona, a la sala número 3 dels Edificis Trade, essent les 19.10 hores, es troben reunits els membres de la Federació Catalana de Societats Filatèliques consignats més amunt.

1.- Es constitueix la mesa electoral, presidida pel Dr. Octavi Abellí i Planell per indisposició del titular Sr. Enric Mons Borrell, actua com a Secretari, el Sr. Julio Reboiro Cuadra, com a vocal de més edat, en substitució dels dimissionaris: Srs. Pere Martí i Josep Ferrer. El Sr. Miquel Estruch Serra actua com a interventor de la candidatura encapçalada pel Sr. Isern. En no haver a la sala cap membre de l’altra candidatura. S’ofereix com a interventor d’aquesta el Sr. Antonio Moreno Pérez, essent acceptat el seu oferiment.

2.- Presentació de les candidatures:
a) El Sr. Joan Isern presenta la seva candidatura als assistents.
b) A continuació, el Sr. Reboiro, crida a la candidatura encapçalada pel Sr. Vila a fer la presentació. Sense obtenir cap resposta.

3.- Essent les 19.30 h es procedeix a la votació, que s’allarga fins a les 20 h. La votació, s’efectua cridant una a una a les societats presents o representades i dipositant el vot a una urna de plàstic transparent cedida per l’Ajuntament de Tordera.
4.- A les 20.30 h es procedeix a efectuar el recompte dels vots dipositats a la urna. El resultat de l’escrutini és el següent:

Vots emesos: 22
Vots Sr Vila: 2
Vots Sr. Isern: 18
Vots en blanc: 1
Vots nuls: 1

5.- A la vista dels resultats, el President Dr. Octavi Aballí, proclama guanyadora, la candidatura encapçalada pel Sr. Joan Isern, que accepta el càrrec.

Al seu discurs d’acceptació, el Sr. Isern, a banda d’agrair als presents i als representats la seva confiança, manifesta el seu desig de que l’actual divisió a la filatèlia catalana sigui superada, i allarga la seva mà i la de la junta que presidirà a tots els filatelistes catalans.

Es dona per conclosa l’Assemblea Extraordinaria Electoral de Fecafil a les 21 h del 2 d’abril del 2011. I sense res més que afegir i amb l’autorització del president en funcions dono fe de tot el precedent".

Vist- i- plau el president en funcions: Octavi Aballí Planell
Secretari en funcions: Julio Reboiro Cuadra