La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

4 de juliol del 2007

Publicacions de les entitats federades

Butlletí de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Núm. 35 - juny 2007
Boletín de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Núm. 35 - junio 2007
Full informatiu de la secció filatèlica i numismàtica de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Núm. 50. 2n trimestre 2007.
Hoja informativa de la sección filatélica y numismática del Institut d'Estudis Penedesencs. Núm. 50 - 2º trimestre 2007.
***
Agraïm a aquestes dues entitats l'amabilitat que han tingut en enviar-nos el material relacionat.
Agradecemos a estas dos entidades la amabilidad que han tenido en enviarnos
el material relacionado.