La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

21 de juliol del 2007

54a Fira del Cop d'ull a Banyoles (Pla de l'Estany)

Fira de compra, venda i intercanvi d'objectes de col·leccionisme
Feria de compra, venta e intercambio de objetos de coleccionismo
Organització: Secció de filatèlia i numismàtica del Centre Excursionista de Banyoles, amb la col·laboració de l'Excm. Ajuntament de Banyoles
Organización: Sección de filatelia y numismática del Centre Excursionista de Banyoles, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Banyoles

Al Passeig Dalmau de Banyoles, el dia 16 d'agost de 2007,
de 10 a 14 hores
En el Passeig Dalmau de Bayoles, el dia 16 de agosto de 2007, de 10 a 14 horas
***