Montserrat

Montserrat

17 de juliol de 2007

Publicació: Les emissions monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939)

Nova versió, corregida i ampliada, de l'exhaurit El paper moneda català que l'Antoni Turró va publicar l'any 1982. Inclou l'estudi de les poblacions emissores i el catàleg de tots els bitllets oficials emesos. Més de 900 pàgines i prop de 10.000 bitllets catalogats.
***
Nueva versión, corregida y ampliada, de la obra agotada "El paper moneda català" que el Sr. Antoni Turró publicó en el año 1982. Incluye el estudio de las poblaciones emisoras y el catálogo de todos los billetes oficiales emitidos. Más de 900 páginas y cerca de 10.000 billetes catalogados.
Els bitllets són reproduïts a color. Conté el llistat dels bitllets falsificats per enganyar els col·leccionistes. Volum 7è de la col·lecció Història monetària catalana, editat per la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics (Institut d'Estudis Catalans).
***
Los billetes estan reproducidos a todo color. Contiene un listado de billetes falsificados para engañar a los coleccionistas. Volumen 7º de la colección "Història monetària catalana", editado por la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics (Institut d'Estudis Catalans).
^0^
Informació facilitada pel Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, del qual n'és soci l'Antoni Turró.
***
Información facilitada por el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, del cual es socio el Sr. Antoni Turró.