La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

4 de gener del 2023

Enviada la Memòria d'activitats de les entitats filatèliques federades catalanes a Fesofi

 Adjunto l'índex/pròleg de la Memòria d'activitats de l'any 2022 de les entitats filatèliques federades catalanes, no penjat en el marge dret d'aquest blog.