Montserrat

Montserrat

23 de març de 2022

Reunió ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques

Benvolguts companys,

Per indicació del secretari de la Federació Catalana de Societats Filatèlia, Ernest García García, em complau convocar-vos a la pròxima reunió ordinària, que tindrà lloc el dissabte 9 d’abril, a les 16 hores, a la sala de reunions dels Edificis Trade de Barcelona, amb el seguënt,

ORDRE DEL DIA:

1.-Organització de la pròxima EXFILCAT

2.-Actes de celebració dels 50 anys de la Fecafil

3.-Altres informacions filatèliques

4.-Torn obert de paraules

Rebeu una cordial salutació,

Pere Martí Guasch,

Servei de Comunicacions