La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

8 de gener del 2022

Enviades les Memòries d'activitats de la FECAFIL a la vicesecretaria de la FESOFI

Tal com ens van demanar en el correu electrònic del propassat 8 de desembre de 2021 des de la Secretaría de la Federación Española de Sociedades el senyor José Antonio Arruego, avui a la tarda, hem tramès per correu electrònic les memòries que ens han fet arribar les entitats filatèliques següents: Sallent Filatèlic, Cercle Català de Col·leccionisme de Sant Feliu de Llobregat, Club Filatèlic Tordera i Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú, al vicesecretari de la Fesofi senyor Rafael Acuña Castillo, dintre del termini indicat.