La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

30 de gener del 2022

Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques

 Dia: 12 de febrer de 2022

Lloc: Sala d'actes dels Edificis Trade (Barcelona, Gran Via de Carles III, 94)

Hora: 16.30

Ordre del dia:

1.Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior Assemblea anual

2. Informe-Memòria anual d'activitats de Secretaria i de Presidència

3.Estat de comptes

4. Torn obert de paraules

Ernest García García, secretari de Fecafil

PD.- Si no hi podeu assistir, envieu un correu electrònic a Joan Isern (isern.j.l.@mail.com) o per correu postal a la Secretaria de la Fecafil, apartat de correus 342, 08910 Badalona. Gràcies.