La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

18 de maig del 2018

Els mata-segells catalans del mes de maig (extrets de la web de Correos)No n'hem tingut cap notícia d'aquesta Mostra filatèlica. Mata-segells extret del web de Correos

Exposició filatèlica  amb informació molt complerta de tots els actes que s'han realitzat. Mata-segells extret del web de Correos


Cap informació sobre aquesta exposició, com gairebé sempre. Mata-segells extret del web de Correos


Informació sobre aquesta exposició filatèlica rebuda uns dies abans. Mata-segells extret del web de Correos


Cap informació rebuda sobre aquest aniversari i de qui ha demanat el mata-segells, que hem extret de la pàgina web de Correos
Informació rebuda uns 15 dies abans de l'exposició. Mata-segells extret de la pàgina web de Correos