Montserrat

Montserrat

7 de maig de 2018

32a Exposició filatèlica, numismàtica i de col·leccionisme a Sant Feliu de Llobregat