La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

5 d’abril del 2012

Necrològica: ha mort Enric Mons Borrell

Avui  ha mort cristianament,  el nostre company i amic Enric Mons Borrell, havent rebut els sants sagraments. Per a qui el vulgui veure, el cos de n'Enric es troba al Tanatori de Mataró, i el dissabte dia 7 d'abril, a les 12 hores, es farà l'enterrament.
*******
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques vol fer arribar el seu condol a la seva esposa i altres familiars del difunt. Descansi en pau.
***
Hoy  ha muerto cristianamente, nuestro compañero y amigo Enric Mons Borrell, habiendo recibido los santos sacramentos. Para quien quiera verlo, el cuerpo de Enric se encuentra en el Tanatorio de Mataró, y el sábado dia 7 de abril, a las 12 horas, se celebrará el entierro.
*****
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques quiere hacer llegar su pésame a su esposa y otros familiares del difunto. Descanse en paz.