Montserrat

Montserrat

9 de desembre de 2011

Fotografies del dinar de Palmarès i cloenda de la VII EXFILCAT

Taula presidencial
Paraules de cloenda de Joan Isern
Pastís commemoratiu de la VII EXFILCAT
**
Més info: