Montserrat

Montserrat

29 de desembre de 2011

Darreres publicacions, revistes i butlletins d'entitats de col·leccionisme

Edita: Club de Col·leccionisme de Mallorca
Any IV - Núm.. 7 (1r semestre de 2012)


Edita: Grup Filatèlic i Numismàtic d'Aigües de Barcelona
Núm. 71 - Desembre 2011


Edita: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
Número 69 - Desembre 2011

Edita: Unión Española de Filatelia Olímpica
Any XVII - Núm. 24 (2011)

Edita: Sociedad Española de Filatelia Polar
Vol. 2 - Núm. 32 (Gener-Juny 2012)
***
Agraim a les entitats editores la seva atenció en la tramesa de la seva publicació.
**
Agradecemos a las entidades editoras su atención en el envio de su publicación