Montserrat

Montserrat

28 de setembre de 2011

Canvi de correu electrònic de la Sociedad Española de Filatelia Polar

La Sociedad Española de Filatelia Polar ens comunica el canvi de mail; a partir d'ara podeu connectar amb ells al c/e següent: sefp.correopolar@gmail.com