La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

15 de setembre del 2011

Butlletí Informatiu del Grup Filatèlic, Numismàtic i de col·leccionisme de Terrassa

Butlletí Informatiu núm. 473
Setembre/Octubre 2011