Montserrat

Montserrat

29 de juny de 2011

Segell personalitzat dedicat a Francesc Carreras Candi

Segell personalitzat dedicat a Francesc Carreras Candi, gràcies a la iniciativa particular dels senyors Joan F. Molina i Pere Martí, que se n'han fet càrrec de les despeses d'edició, no costant-li res a les "arques de la Federació Catalana". Qui en vulgui que es posi en contacte amb aquests senyors, sobradament coneguts.