EXFILCAT 2018

4 de febrer de 2008

Recordatori: convocatòria Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 9 de febrer, a les 17.30 hores, en primera convocatòria, i a les 18 hores, en segona, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
(l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)
2.- Memòria anual d’activitats (tramesa a les entitats i a FESOFI per a ser publicada)
3.- Estat de comptes de 2007 i pressupost per a l’any 2008
4.- Informe de Presidència
5.- Informe de Secretaria
6.- Informació V EXFILCAT – Tordera 2008
7.- Altes i baixes
8. Informació sobre els nous Estatuts de la FECAFIL
9.- Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)
10. Torn obert de paraules


Cordialment,

Pere Martí i Guasch
Secretari General

Sant Feliu de Llobregat, 21 de gener de 2008PS:
-No oblideu portar el full de Delegació de vot de la FESOFI segellat i firmat.
-Atesa la importància de la reunió, us agrairem la vostra assistència i puntualitat.
-La Junta Directiva es reunirà a les 16.30 hores per preparar l’acte