Montserrat

Montserrat

8 de novembre de 2007

Recordatori: reunió de la Junta Directiva de la FECAFIL




Dia: 10 de novembre de 2007
Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade, Barcelona)
Hora: 16.30