Montserrat

Montserrat

22 de maig de 2007

Recordeu: si voleu contactar amb la SOFINUTA...


L'entitat federada SOFINUTA ens comunica que si voleu posar-vos en contacte amb ells, ho féu, de moment, per mitjà del seu Apartat de Correus 659, 43080 TARRAGONA.
***
La entidad federada SOFINUTA nos comunica que si queréis poneros en contacto con ellos, lo hagáis, de momento, por medio de su Apartado de Correos 659, 43080 TARRAGONA.