La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

14 de maig del 2007

Recordatori: reunió de la Junta Directiva


Dia: 26 de maig

Hora: 16.30

Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade, Barcelona)