Montserrat

Montserrat

6 de febrer de 2007

Recordatori: Assemblea General Ordinària de la FECAFIL

Dia: 10 de Febrer de 2007
Horari: 17.30/18 hores
Lloc: Auditori (Edificis Trade)
Barcelona