La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

27 de desembre del 2006

Memòria d'activitats 2006: resten 4 dies

Us recordem que el dia 31 de desembre de 2006 finalitza el termini per trametre la memòria d'activitats de la vostra entitat federada.
^0^
Os recordamos que el dia 31 de diciembre de 2006 finaliza el plazo para enviar la memoria de actividades de vuestra entidad federada.
^0^