La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

31 de desembre del 2006

Memòria d'activitats 2006: avui acaba el termini

Avui acaba el termini per trametre la memòria a la Vicesecretaria de la Fecafil, en el benentés que tota aquella entitat que no l'ha fet arribar en el termini que s'ha donat (recordeu que us vam enviar una carta el 20/10/06), és perquè no ha realitzat cap activitat durant aquest any, o no ha volgut fer-la arribar a aquesta Vicesecretaria per a la seva publicació a Fesofi i a Fecafil.
**
Hoy acaba el plazo para enviar la memoria a la Vicesecretaria de la Fecafil, entendiendo que toda aquella entidad que no la ha hecho llegar en el plazo dado (recordad que os enviamos una carta el 20/10/06) , es porque no ha realizado ninguna actividad durante este año, o no ha querido hacerla llegar a esta Visecretaria para su publicación en Fesofi y en Fecafil.
**
Memòries rebudes/Memorias recibidas:
Associació Filatèlica de Pineda de Mar; Societat Filatèlica Gironina; Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona; Club Filatèlic Tordera; Cercle Filatèlic de Santa Coloma de Gramenet; Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú; Cercle Català de Col·leccionisme de Sant Feliu de Llobregat; Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll; Societat Filatèlica i Numismàtica de Tarragona; Cercle Filatèlic i Numismàtic de Calella i ACF Lope de Vega (Barcelona).
**
Pendent de rebre: enviades per correu/Pendientes de recibir: enviadas por correo:
Agrupació Filatèlica i Numismàtia de Molins de Rei
Sociedad Española de Filatelia Olímpica
Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí
Assoc. Fil. i Num. C. Menestral de Figueres
**
Cartes retornades/cartas devueltas:
Sant Quintí de Mediona (propera baixa Fecafil)
El Vendrell (tornada a enviar sense resposta fins ara)