Montserrat

Montserrat

18 d’octubre de 2006

L'exposició filatèlica de l'ACF LOPE DE VEGA


L’Associació Cultural Filatèlica Lope de Vega ens informa de l’organització de les XXXV Jornadas Lopetélicas. L’exposició filatèlica, dedicada a commemorar el 250è aniversari del naixement de W.A. Mozart, tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2006, i estarà ubicada al Palau de Comunicacions de Barcelona (plaça d’Antoni López, s/n).

L’estafeta temporal de correus, amb el mata-segells dedicat a Mozart, funcionarà el dia 9 de novembre (coincidint amb el dia d’emissió del segell dedicat al diari La Vanguardia, fundat l’any 1881). Reserva del sobre oficial amb el mata-segells especial del certamen: Dr. Octavi Aballí, telèfon 93 200 57 58; e-mail:
sabateculla@telefonica.net
***
La A. C. F. Lope de Vega nos informa de la organización de las XXXV Jornadas Lopetélicas. La exposición filatélica, dedicada a conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de W.A. Mozart, tendrá lugar los dias 7, 8 y 9 de noviembre de 2006, y estará ubicada en el Palau de Comunicacions de Barcelona (plaça d’Antoni López, s/n).

La estafeta temporal de correos, con el matasellos dedicado a Mozart, funcionará el dia 9 de noviembre (coincidiendo con el dia de emisión del sello dedicado al diario La Vanguardia, fundado el año 1881). Reserva del sobre oficial con el matasellos especial del certamen: Dr. Octavio Aballí, teléfono 93 200 57 58; e-mail:
sabateculla@telefonica.net