Montserrat

Montserrat

20 d’octubre de 2006

Inauguració de la 49a EXFILGRAMENET


49a EXFILGRAMENET
Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet
Inauguració avui, a les 19.30 hores.
****
49a Exfilgramenet
Museo Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet
Inauguración hoy, a las 19.30 horas