La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

14 de setembre del 2006

Exposicions filatèliques catalanes (IV)


49a EXFILGRAMENET'06
Exposició filatèlica de caràcter competitiu, que es celebrarà del 20 al 29 d’octubre, a les sales de la Torre Balldovina d’aquesta localitat. L’exposició serà de temàtica lliure i comptarà amb un mata-segells especial. Més informació: Sr. Miquel Arasa i Vidal, Av. Banús Alta, 13, baixos, 08923 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Tel. 93 386 26 56.
*******
Exposición filatélica de carácter competitivo, que se celebrará del 20 al 29 de octubre, a las salas de la Torre Balldovina de esta localidad. La exposición será de temática libre y contará con un matasellos especial. Más información: Sr. Miquel Arasa i Vidal, Av. Banús Alta, 13, baixos, 08923 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Tel. 93 386 26 56.