La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

13 de setembre del 2006

Coneguem les nostres entitats (I): Societat Filatèlica Gironina (SOFIGI)


SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA (SOFIGI)
Fundada l’any 1952
Rambla de la Llibertat, 14, 2n – 17004 Girona
Telèfon 972 21 04 09
***
Junta Directiva:
***
PRESIDENT:
Antoni Jiménez Maqueda
VICEPRESIDENT:
Josep Lluis Iglesias Xifra
SECRETARI:
Antonio Moreno Pérez
TRESORER:
Miquel Abril Tremosa
VOCALS:
Julià Maroto Molleda (President d’Honor)
Joaquim Figuerola Poch
Francisco Sánchez Fuentes
Pablo Torres Ruiz
Xavier Andreu Bartrolí
Salvador Plantalech Colomer
Mariano Palomares Vizcaino

(Assemblea General Ordinària del dia 30 de març de 2006)