Montserrat

Montserrat

19 d’octubre de 2022

Reunió ordinària de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques


 Dia: 12 de novembre

Hora: 16

Lloc: Edificis Trade, Barcelona (Sala núm. 3)