La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

23 de maig del 2022

Reunió ordinària de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques Dia: 4 de juny

Hora: 16

Lloc: Edificis Trade, Barcelona (Sala núm. 3)