La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

2 de febrer del 2022

Un Tu sello (panoràmic) per al canonge José Matamoros Sancho, d’Alcanar

 

L’emissió d'un segell personalitzat marca l'inici de l’any del centenari de la publicació de la monografía "Historia de mi pueblo. Alcanar", del canonge José Matamoros Sancho, l'obra més rellevant de la historiografia canareva.

El segell (Tu Sello) mostra la imatge del canonge i de la portada del llibre, així com la inscripció “Historia de mi pueblo. Alcanar (1922-2022). Canonge J. Matamoros Sancho”.

El valor facial i postal del segell personalitzat és de 0,75 cèntims d’euro (Tarifa A) corresponent a la tarifa actual d'una carta (20 grs.) enviada en l'àmbit estatal.

Informació facilitada per Joan. B. Beltran de la SEFP (Alcanar).