Montserrat

Montserrat

20 de desembre de 2020

Memòria d'activitats de l'any 2020

De moment, només tenim aquestes tres memòries d'activitats de les entitats catalanes federades. Sí algúna entitat, ha fet alguna activitat, que ens les trameti abans del 31 de desembre. Moltes gràcies.

Podeu llegir aquestes Memòries en la part dreta d'aquest blog, ubicada junt al nom de la vostra entitat.