La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

29 de juny del 2020

Nou número de la publicació "Correo Polar"

Número 48. Gener-Juny 2020

Edita: Sociedad Española de Filatelia Polar