La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

6 de gener del 2020

Memòria any 2019 enviada a la vicesecretaria de la FESOFI

Abans del dia 10 de gener, data màxima que podíem enviar les Memòries de la Federació Catalana de l'any 2019, s'han tramés per correu electrònic a la vicesecretaria de la Federación Española (en versió castellana).

En total s'han enviat tretze memòries de la Fecafil