La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

10 de juny del 2019

Veredicte del Jurat de la Federació Catalana per a la 61a EXFILGRAMENET

ACTA

Santa Coloma de Gramenet, el 7 de juny de 2019 es reuneix el jurat compost pels senyors Pere Martí Guasch i Ernest FC García García per tal d'avaluar l'exposició filatèlica "61a Exfilgramenet", d'àmbit Local.

Aquests actuen en representació de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL), i actua com a secretari del jurat el senyor Andrés Bolancer Dugo.

Després d'examinar les col·leccions, acorden atorgar la puntuació següent:

Quadre 1 (2): Santa Coloma, -fora de concurs. (Exhibició)
Quadre 2 (2): Cartas mataselladas, 75 punts. (Països)
Quadre 3 (2): La carrera espacial, 55 punts. (Temàtica)
Quadre 4 (2): Cerámicas (etc.), 50 punts. (Temàtica)
Quadre 5 (2): Marcofília futbolística, 80 punts. (Temàtica)
Quadre 6 (2): Infancia holandesa, 60 punts. (Temàtica)
Quadre 7 (2): Sellos de animales, 65 punts. (Temàtica)
Quadre 8 (2): Gymnasia i filatèlia, 75 punts. (Temàtica)
Quadre 9 (2): Nadal, 70 punts. (Temàtica)
Quadre 10 (2): Europa, 50 punts (Temàtica)
Quadre 11 (4): Navas de Tolosa, -fora de concurs. (Exhibició)
Quadre 12 (2): Edificios religiosos, -fora de concurs. (Exhibició)
Quadre 13 (2): Censura militar, 70 punts. (Països)
Quadre 14 (2): Cartes complicades, 80 punts. (Història postal).

Cal felicitar el Comitè Organitzador pel muntatge de l'exposició i la col·locació de les col·leccions, i per les facilitats donades per al bon funcionament d'aquest jurat.