La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

22 d’agost del 2018

Acte de presentació de la IX EXFILCAT a la biblioteca de Tordera

Biblioteca de Tordera. Acte de presentació de la IX EXFILCAT. D´esquerra a dreta: el regidor de cultura, l'alcalde de Tordera, Sr. García Cañizares, i el Sr. Isern, president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, i president del Club Filatèlic Tordera, entitat organitzadora de l'exposició.

Un moment del parlament del Sr. Joan Isern

Vista de la sala, amb el públic assistent a l'acte, a l'esquerra, i, a la dreta, la taula presidencial, amb membres de l'Ajuntament de Tordera i del Club Filatèlic Tordera

(Fotos per gentilesa de Jordi Quintana)