La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

13 de juny del 2018

Edicions de la 51a Expofil i Num. de Finusgab 2018


(Agraïments a Jordi Quintana per la seva col·laboració)