La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

7 d’abril del 2018

Nou número de "La Veu del col·leccionista" del Cercle Català de Col·leccionisme

Qui vulgui llegir aquest nou exemplar de "La  Veu del Col·leccionista", circular social editada pel Cercle Català de Col·leccionisme de Sant Feliu de Llobregat, pot accedir al següent enllaç: La Veu 62