Montserrat

Montserrat

6 de març de 2018

Pròxima reunió de la Junta Directiva de la Federació Catalana


Dia: 10 de març
Hora: 16.30 hores
Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade)
Localitat: Barcelona