Montserrat

Montserrat

8 de febrer de 2018

Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana

Dia: 10 de febrer
Hora: 17
Lloc: Auditori Edificis Trade
Localitat: Barcelona