Montserrat

Montserrat

12 de gener de 2018

Pròxima reunió de la Junta Directiva de la Federació Catalana

Dia: 13 de gener
Hora: 16 hores
Lloc: Sala núm. 3 (Edificis Trade)
Localitat: Barcelona