La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

25 de desembre del 2017

Pròximament segell sobre "el Protocolo de Madrid sobre la Antárdida"


Nou segell dedicat a commemorar el 20è aniversari de la entrada en vigor del Protocol al Tractat Antàrtic sobre Protecció del Medi Ambient, també conegut com a Protocol de Madrid, i l'emissió del qual veurà la llum el proper 10 de gener de 2018.

Assenyalar que l'emissió del segell fou proposada per la Sociedad Española de Filatelia Polar -SEFP-, motiu que ens enorgulleix als filatelistes polars.

Com sempre des de la Sociedad Española de Filatelia Polar seguim treballant per la filatèlia polar.
(Ressenya de Joan B. Beltran, president SEFP)