La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

2 de novembre del 2017

Nota per a les entitats federades: memòria anual 2017

Benvolguts,
 
D'acord amb les indicacions rebudes del secretari de la Fecafil Sr. Ernest Garcia, em complau demanar-vos que ens féu arribar, mitjançant aquest correu electrònic (fecafil@yahoo.es), la memòria de les activitats dutes a terme per la vostra entitat federada durant l'any 2017, en les dues versions oficials: català, per a la Fecafil i, castellà, per a la Fesofi, abans del 31 de desembre de 2017.
 
Moltes gràcies.