Montserrat

Montserrat

23 d’octubre de 2017

Reunió de la Junta Directiva de la Federació Catalana

Dia: 28 d'octubre
Hora: 16.30
Lloc: Sala núm. 3 Edificis Trade (Barcelona)